Vull apuntar-m’hi!

PROTOCOL DE LA LLISTA D’ESPERA DE L’AEIG CARDENAL LLUCH

L’Agrupament Escolta i Guia (AEiG) Cardenal Lluch treballem per fer accessible a tothom l’escoltisme i, en general, l’educació en el lleure. També considerem que els infants, joves, caps i famílies que formen part de l’Agrupament haurien de ser una bona representació de la diversitat que trobem als barris on duem a terme la nostra tasca educativa. Aquestes dues idees apareixen reflectides en aquest protocol de gestió de les places i la llista d’espera de l’AEiG Cardenal Lluch.

1. Places per generació i criteris de priorització

Per cada generació d’infants o joves (en general coincideix amb l’any de naixement) hi ha un nombre de places màxim que depèn de la unitat:

  • Castors i Fures (CiF), dels 6 als 9 anys: màxim de 8 places per generació
  • Llops i Daines (LLiD), dels 9 als 12 anys: màxim de 8 places per generació
  • Ràngers i Noies Guies (RiNG), dels 12 als 15 anys: màxim de 8 places per generació
  • Pioners i Caravel·les (PiC), dels 15 als 17 anys: màxim de 12 places per generació
  • TRUC 1, dels 17 als 18 anys: màxim de 12 places per generació
  • TRUC 2, dels 18 als 19 anys: màxim de 12 places per generació

Les places per generació s’omplen amb les persones preinscrites a través del formulari de la nostra web (www.cardenallluch.cat/vull-apuntar-mhi/) tenint en compte diversos criteris de priorització, entre els quals: paritat de gènere a la seva generació, falta de recursos econòmics, ordre d’inscripció, barri (es prioritza Barri Antic, Escodines i Valldaura), contacte amb serveis socials, germans a l’Agrupament i diversitats funcionals, així com d’altres que puguin sorgir i no hàgim previst.

Si un infant o jove ja pertany a un altre centre d’educació en el lleure (cau, esplai, mijac, etc.) tindrà menys prioritat a l’hora de tenir plaça a l’AEiG Cardenal Lluch que una altra persona que no en forma part.

2. Preinscripció i assignació de places

Qualsevol persona es pot preinscriure a partir del setembre de l’any en què l’infant fa 5 anys (un any abans de tenir l’edat per entrar al cau). Quan una nova generació d’infants passa a tenir edat per entrar al cau com a CiF de primer any, s’assignen les 8 places seguint els següents criteris en funció del tipus (i en aquest ordre):

  • 2 places per ordre d’inscripció: aquestes dues places s’assignen per estricte ordre d’inscripció.
  • 2 places reservades: aquestes dues places estan reservades per infants que visquin a un barri proper al local del nostre Agrupament (Barri Antic, Escodines i Valldaura).
  • 4 places prioritàries: la resta de places s’assignen tenint en compte els diferents criteris mencionats anteriorment i les necessitats de l’Agrupament.

L’Equip d’Agrupament (EA), si s’escau amb el suport del Consell de Caps, és l’òrgan gestor de les llistes d’espera, i és l’encarregat d’aplicar aquests criteris a l’hora d’assignar les places d’acord amb les necessitats de l’Agrupament i es reserven el dret de prendre mesures excepcionals quan es consideri.

Quan es donen baixes o s’amplia el màxim d’una generació (en el canvi de RiNG a PiC), les places que queden obertes s’assignen a les persones de la llista d’espera seguint criteris semblants als de les places prioritzades, tot i que sempre es vetllarà per cobrir primer les places reservades (això implica que una plaça podrà quedar oberta si ningú de la llista d’espera viu al barri) mantenint la paritat de gèneres per generació.

3. Contacte amb les persones acceptades

La gestió de la llista d’espera té lloc entre agost i setembre del nou curs (el curs al cau comença a l’octubre). En aquest període, aquelles persones que d’acord amb els criteris exposats tinguin la possibilitat d’ocupar una plaça rebran un correu o una trucada de l’EA oferint-los aquesta possibilitat.

Si la persona accepta, se li assignarà la plaça corresponent i s’iniciaran els tràmits per formalitzar la inscripció. En el cas que una persona de la llista d’espera a qui se li proposi entrar declini l’oferta, se li oferirà la possibilitat de seguir a la llista d’espera en darrer lloc, o bé deixar de formar-ne part, i es contactarà amb la següent persona de la llista d’espera seguint l’ordre prioritzat.

Tant si una persona pot ocupar una plaça un nou curs o, per contra, segueix a la llista d’espera, s’hi contactarà per fer-la coneixedora de la seva posició a la llista d’espera (entenent que podria canviar tenint en compte els criteris explicats) i poder resoldre els dubtes que tingui.

4. Condicions exigides a les famílies i altres

L’Escoltisme a l’AEiG Cardenal Lluch és viscut com una tasca educativa que requereix la implicació de les famílies. El cau no és un espai on l’infant simplement és entretingut i s’exigeix un mínim compromís en l’assistència i en la participació. Si aquest mínim no es compleix segons l’opinió del Consell de Caps i després d’haver-ne parlat amb la família o persona implicada, sempre cercant el diàleg i l’entesa mútua, el Consell de Caps es reserva la potestat d’ocupar el seu lloc per una altra persona interessada de la llista d’espera.


Protocol aprovat pel Consell de Caps el dia 28 de maig de 2021.

AEiG Cardenal Lluch
Demarcació de la Catalunya Central
Carrer Vallfonollosa 11, Principal, 08243 Manresa (Barcelona)
cardenallluch@escoltesiguies.cat
www.cardenallluch.cat

Per preinscriure’t a l’AEiG Cardenal Lluch tan sols has d’omplir el següent formulari:

Desplaça cap amunt