Unitats

Castors i Fures

La unitat (o branca) de Castors i Fures (Llúdrigues) és la primera de les 5 branques de l’Agrupament. Compren nens i nenes de 6 a 9 anys. S’identifiquen pel color taronja de la seva camisa. És l’etapa d’iniciació a l’estil  de vida escolta, durant la qual l’infant intueix i comença a descobrir les actituds i els valors propis de l’escoltisme a través del joc. La unitat es caracteritza per la il·lusió per la descoberta, el joc i el somni. Aprendre és un joc.
El seu lema escolta és “Riu amunt”.

Llops i Dàines

La unitat de Llops i Dàines és la segona branca, esta formada per infants entre 9 i 12 anys. S’identifiquen pel color groc de la seva camisa. La unitat es caracteritza per la imaginació, la creativitat i la descoberta del seu l’entorn.
El seu lema escolta és “Tant com puc”.

Ràngers i Noies Guia

La unitat de Ràngers i Noies Guia és la tercera branca, compren joves preadolacents entre 12 i 15 anys. S’identifiquen pel color blau de la seva camisa. La unitat es caracteritza per descobrir i creixer amb l’aventura i afrontar els reptes, descoberir-se a si mateixos i els altres, per tal de realitzar amb més responsabilitat les seves accions.
El lema és “Sempre a punt”. 

Pioners i Caravel·les

La unitat de Pioners i Caravel·les és la segona branca més gran de l’Agrupament. Són joves entre 15 i 17 anys. S’identifiquen amb el color vermell de la seva camisa. La unitat es caracteritza per l’educació pràctica en l’autogestió i la responsabilitat, descoberta de les necessitats del grup, de la societat i del medi ambient; la vida en unitat i la formació social..
El lema escolta és “Res a  mitges”.

Trucs

La unitat de Truc és la branca més gran de l’Agrupament. Són joves entre 17 i 19 anys. S’identifiquen amb el color verd fort de la seves camises. La unitat es caracteritza per la seva pròpia realització fent patent l’esperit escoltes adquirits al llarg de la seva infància dins de l’Agrupament. El servei a la comunitat, la realització dels seus projectes i la implicació activa en l’Agrupament són caracterítiques d’aquesta unitat.
El lema escolta és “Fent servei”.

Equip d’Agrupament / Caps de Suport

L’Equip d’Agrupament són les persones que s’encarreguen de les tasques de funcionament i administratives de l’agrupament. Poden ser caps/aquel.les que fan exclusivament aquesta tasca o poden portar també una unitat.

L’Equip de Suport són caps i aquel.les que no estan assignats a cap unitat i per tant fan tasques de suport a les unitats i l’agrupament (per exemple ajudar amb caus, fer intendències, etc.).

Camises Liles

La unitat de Camises Liles és la branca formada pels pares i mares de les diferents famílies de l’Agrupament. S’identifiquen amb el color lila de la seves camises. La unitat es caracteritza per l’intercanvi d’aprenentatges adquirits al llarg de la seva vida i de l’educació dels seus fills. El jocs i les descobertes són els espais de relació i intercanvi.

Scroll to Top