Unitats

Castors i Fures

La unitat (o branca) de Castors i Fures (Llúdrigues) és la primera de les 5 branques de l’Agrupament. Comprèn infants d’entre 6 i 9 anys. S’identifiquen pel color taronja de la seva camisa. És l’etapa d’iniciació a l’estil de vida escolta, durant la qual l’infant intueix i comença a descobrir les actituds i els valors propis de l’escoltisme a través del joc. La unitat es caracteritza per la il·lusió per la descoberta, el joc i el somni. Aprendre és un joc.
El seu lema escolta és “Riu amunt”.

Llops i Daines

La unitat de Llops i Daines és la segona branca, està formada per infants d’entre 9 i 12 anys. S’identifiquen pel color groc de la seva camisa. La unitat es caracteritza per la imaginació, la creativitat i la descoberta del seu l’entorn.
El seu lema escolta és “Tant com puc”.

Ràngers i Noies Guia

La unitat de Ràngers i Noies Guia és la tercera branca, comprèn joves preadolescents d’entre 12 i 15 anys. S’identifiquen pel color blau de la seva camisa. La unitat es caracteritza per descobrir i créixer amb l’aventura i afrontar els reptes, descobrir-se a si mateixos i als altres, per tal de realitzar amb més responsabilitat les seves accions.
El lema és “Sempre a punt”. 

Pioners i Caravel·les

La unitat de Pioners i Caravel·les és la segona branca més gran de l’Agrupament. Són joves entre 15 i 17 anys. S’identifiquen amb el color vermell de la seva camisa. La unitat es caracteritza per l’educació pràctica en l’autogestió i la responsabilitat, descoberta de les necessitats del grup, de la societat i del medi ambient; la vida en unitat i la formació social.
El lema escolta és “Res a mitges”.

Truc 1 i 2

Trucs és la unitat més gran de l’Agrupament, i són joves entre 17 i 19 anys. S’identifiquen amb el color verd fort de la seves camises.
Fa uns 3 anys vam decidir separar la unitat de Truc en dues branques: Truc 1 i Truc 2. Això implica que la mateixa generació comparteix junta els dos anys, sent fidel al mètode truc de MEG, fomentant més cohesió i coneixença de grup, i facilitant un seguiment de projecte durant 2 anys.
Aquesta unitat es caracteritza per la seva pròpia realització fent patent l’esperit escoltes adquirits al llarg de la seva infància dins de l’Agrupament, com el servei a la comunitat, la realització dels seus projectes i la implicació activa en l’Agrupament.
El lema escolta és “Fent servei”.

Equip d’Agrupament / Equip de consell

L’Equip d’Agrupament són les persones que s’encarreguen de les tasques de funcionament i administratives de l’agrupament. Poden ser caps/aquel.les que fan exclusivament aquesta tasca o poden portar també una unitat.

L’Equip de Consell són caps i aquel.les que no estan assignats a cap unitat i per tant fan tasques de suport a les unitats, al consell i a l’agrupament (per exemple ajudar amb caus, fer intendències, etc.).

Camises Liles

La unitat de Camises Liles és la branca formada pels pares i mares de les diferents famílies de l’Agrupament. S’identifiquen amb el color lila de la seves camises. La unitat es caracteritza per l’intercanvi d’aprenentatges adquirits al llarg de la seva vida i de l’educació dels seus fills. El jocs i les descobertes són els espais de relació i intercanvi.

Desplaça cap amunt